Việc bán hàng bao gồm ba yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là sản phẩm và dịch vụ. Yếu tố thứ 2 là người bán và yếu tố thứ ba là khách hàng. Cả ba yếu tố này phải tương thích , hòa hợp mới có thể xây dựng được một giao dịch mua bán thành công
Trong kinh doanh, khi nắm được quy luật  thì tổ chức luôn phát triền và ngược lại, vì vậy nắm quy luật kinh doanh là một trong những việc cần thiết trước khi kinh doanh

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SUNKUN

   VP: Tầng 2 số 121 Cù Chính Lan, TP Đà Nẵng

   Tư vấn viên: 0977.614.537 ( Ms. Hậu)

   sunkun.vn@gmail.com